ONDERHOUD

Over voorkomen en genezen…

Niemand wil dat z’n productielijn stilstaat. Dit is onder meer te voorkomen door preventief onderhoud van het machinepark.
Door regelmatige, periodieke inspecties en onderhoud daarvan kan het risico van onverwachte storingen worden voorkomen of tot een minimum teruggebracht.

De winstgevendheid van een productiebedrijf is meestal afhankelijk van een goed werkend machinepark. Zoiets staat of valt met een goed werkend machinepark. Onderbrekingen in de productie verstoren de productievoortgang en leiden vaak tot onvoorziene uitgaven. Het is bewezen dat machine-uitval vaak optreedt als het machineonderhoud niet goed of onregelmatig wordt uitgevoerd. Het rendabel inzetten van een eigen volwaardige technische dienst is dikwijls onmogelijk.
Dat is het moment waarop een bedrijf extra ondersteuning nodig heeft op onderhoudsgebied. 

Maatwerk in onderhoud
De aanpak en frequentie van de inspecties en het onderhoud verschillen per installatie. Factoren die daarbij meewegen zijn de hoeveelheid draaiuren met de daarbij behorende slijtage en de (financiële) gevolgen van een eventuele uitval. Verhoef adviseert op basis van haar ruime ervaring. Onder meer door inspecties met geavanceerde meetapparatuur kan Verhoef advies uitbrengen over de status van het machinepark. Indien nodig vervangen we onderdelen preventief en krijgt u vooraf een begroting van de daarbij behorende kosten.

Periodiek onderhoud
Soms blijkt bij een inspectie dat er versleten en/of defecte onderdelen in uw installatie moeten worden vervangen. Tenzij een onmiddellijk ingrijpen vereist is, voeren onze servicemedewerkers deze werkzaamheden tijdens een periodieke controle uit. Deze werkzaamheden kunnen wij zelfstandig, of onder leiding van uw technische dienst, uitvoeren.
Indien mogelijk vinden de herstel- en vervangingswerkzaamheden plaats in onze eigen werkplaats door vakbekwame service-medewerkers en met beschikbare middelen en materialen. Zo wordt uw productieproces zo min mogelijk verstoord en kunnen we de reparatiekosten binnen de perken houden.

Onderhoudsbeheersysteem
Verhoef voert veel onderhoudswerkzaamheden voor haar klanten op contractbasis uit. Dit is met name interessant wanneer werkzaamheden frequent of op regelmatige basis voorkomen. Voor dit doel hebben we een onderhoudsbeheersysteem opgezet. Meer weten over dit systeem?

OBS
DEELNAME AAN ONS  ONDERHOUDSBEHEERSYSTEEM VOORKOMT TOEKOMSTIG OPONTHOUD EN KOSTEN